ბიბილიოთეკაში გაწევრიანება-რეგისტრაცია

 Augue Velit Cursus Nunc, Quis Gravida Magna Mi A Libero.

Inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae?

ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებისათვის მოქალაქემ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია. ბიბლიოთეკაში ყველა მომსახურება უფასოა. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება შეუძლია საქართველოსა და უცხო ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, რომელიც მკითხველთა რეგისტრაციის განყოფილებაში წარადგენს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელ საბუთს. სკოლის მოსწავლე (14 წლიდან), რომელსაც არ აქვს მოქალაქის პირადობის მოწმობა, წარადგენს დაბადების მოწმობას და მშობლის პირადობის დამადასტურებელ საბუთს. მკითხველის ბილეთი გაიცემა უვადო სარგებლობის უფლებით